Studiul asupra aplicabilitatii sistemului de achizitie biometric în stabilirea parametrilor psihomotorii pentru posesorul unei set de semnaturi

Studiul asupra aplicabilit ˘atii sistemului de achizitie biometric în stabilirea parametrilor psihomotorii pentru posesorul unei set de Alegerea lotului de subiecti a avut în vedere structurarea unor grupuri care prezint ˘a particularit ˘ati din punct de vedere al analizei avute în vedere. În acest sens au fost selectionati indivizi de nationalit ˘ati diferite precum si cu anumite grade de leg ˘atur ˘a (rudenie) între ele.
Din punct de vedere al particularit ˘atilor de leg ˘atur ˘a au fost Din punct de vedere al particularit ˘atilor fizice: subiecti cu "crampa scriitorului" Etapele au fost create îndeplinind cerintele de achizitie pentru evaluarea particularit ˘atilor psihomotorii: Subiectii au fost împ ˘artiti în dou ˘a grupuri: Plecand de la studiul modului de achizitie al unei semnaturi, alparametrilor care sunt stocati ca si caracteristica a unui subiectcare da un set de semnaturi a fost studiata posibilitateaaplicabilitatii datelor prelevate in vederea stabilirii unorcaracteristici psihomotorii care sa fie atribuite unui subiectuman. Studiul are la baza un set de date achizitionate de la ungrup de subiecti alesi astfel incat sa respecte criteriile dediversitate impuse de rigorile in domeniul.
Rezultatele obtinute releva faptul ca datele inregistrate prinacest mod de achizitie pot constituii un mod de caracterizarepsihomotorie al unui subiect uman. Sunt prezentatemodalitatile viitoare de dezvoltare a sistemului de achizitiebiometrica precum si aplicabilitatile in domeniul studiuluiproprietatilor psihomotorii ale unui subiectului uman.
Electromiografia reprezint ˘a m ˘asurarea activit ˘atii electrice a muschiului sub forma semnalelor electrice ce initiaz ˘a si controleaz ˘a contractia muscular ˘a. Se ataseaz ˘a o pereche de electrozi subtiri tegumentului ce acoper ˘a muschii mâinii si se conecteaz ˘a unui amplificator care înregistraz ˘a si amplific ˘a activitatea electric ˘a a muschilor.
Accelerometria are rolul de a cuantifica tremorul în termeni defrecvent ˘a si magnitudine a ciclurilor oscilatorii. Acesti parametri sunt m ˘asurati de obicei folosind accelorometre lineare, acestea fiind dispozitive electronice piezo-rezistente care sunt atasate organismului. Acesta necesit ˘a cel putin sase transductori unidimensionali ce m ˘asoar ˘a toate misc ˘arile translationale si rotatorii ale membrului (Alusi SH, Bain PG, 2001).
Leg ˘atura scris-personalitate (variabilitateinter-individual ˘a) Scrisul unei persoane este o înregistrare permanent ˘a apersonalit ˘atii, un fel de oglind ˘a în care se reflect ˘a tr ˘as ˘aturile de caracter, abilit ˘atile, emotiile, orientarea c ˘atre oameni, mediu, intelectul, modalitatea de abordare a sarcinilor, valorile,experientele punctele forte/slabe, forta fizic ˘a.
Exemplu de agenti cu influente psihomotorii AlcoolulActivitatea motorie se efectueaz ˘a în baza informatiilor senzoriale - vizuale si proprioceptive - care ajung la creier prin intermediul axonilor neuronilor motori din m ˘aduva spin ˘arii si a lemniscului medial la nivelul trunchiului cerebral, talamusului,de unde ajunge în segmentul central - cortexul parietal undeare loc integrarea informatiilor. Aici, integrarea informatiilor kinestezice (de la nivelul proprioreceptorilor din articulatii, tendoane, muschi, piele) precum si a informatiilor vizuale genereaz ˘a o reprezentare neuronal ˘a a posturii si orient ˘arii corpului în spatiu în timpul unei misc ˘ari.
Exemplu de agenti cu influente psihomotorii cresterea m ˘arimii scrisului. Alcoolul actioneaz ˘a la nivel central prin potentarea transmisiei GABA-ergice, prin legarea de receptorii GABAA si sc ˘aderea neurotransmisiei glutamatergice mediat ˘a de receptorii NMDA. Elinfluenteaz ˘a perceptia kinestezic ˘a prin intermediul tremorul. Consumul de alcool este asociat cu mai multetipuri de tremor: tremor postural în sindromul de sevraj,tremor pe fond metabolic asociat hepatitei cronice sautremorul de tip parkinsonian asociat degener ˘ariicerebeloase Tremorul fiziologic este reprezentat de vibratii produse de fibrele motorii ale c ˘aror unit ˘ati motorii sunt recrutate la arte subtetanice. Afecteaz ˘a în principal membrul superior si se relev ˘a usor în tmpul scrisului. Când contractia muscular ˘a este sustinut ˘a, sau când organismul este expus conditiile de mai sus, acest tremor fin devine vizibil. Dat ˘a fiind amplitudinearedus ˘a a acestui tip de tremor, de la 10 la 12 Hz, acest tremorpoate fi pus în evident ˘a numai la accelerator sau cu alte sisteme ce beneficiaz ˘a de o amplificare puternic ˘a. Este untremor postural, întrucât se evidentiaz ˘a în momentul institurii unei posturi li mentinerea ei împotriva gravidatiei sau în timpul unei activit ˘ati ce necesit ˘a precizie.
Tremorul fiziologic devine simptomatic atunci când esteexacerbat de o serie de conditii si se datoreaz ˘a unei stimul ˘ari B stress emotional - anxietate, furie, excitatie psihic ˘a, stress metabolic - febr ˘a, tireotoxicoz ˘a, hipoglicemie,feocromocitom droguri - sevraj la alcool si alte droguri de abuz (de ex, medicamente - agonisti B adrenergici (teofilin ˘a, terbutalin ˘a, metaproterenol), Li, valproat de sodiu, antidepresivetriciclice si SSRI, neuroleptice, agenti dopaminergici Tremor patologic. este un tremor cu oscilatii ritmice de 3-5 Hz, afecetaz ˘a unul sau ambele membre si este un tremor de tip postural si intentional (Seeberger LC, Houser RA, Bradikinezia: întârzierea initierii si termin ˘arii misc ˘arii, încetinirea executiei misc ˘arii, sc ˘aderea amplitudinii si vitezei misc ˘arilor repetitive, inabilitatea execut ˘arii actiunilor simultane si secventiale, micrografia (Benson F, 1990) Disgrafia. se datoreaz ˘a unor deficiente a misc ˘arilor fine, unei slabe dexterit ˘ati, tonus muscular deficitar, stâng ˘acie motorie nespecificat ˘a (Lishman WA, 1987) Toate descrierile modalit ˘atii de creare a unei semn ˘aturi duc la stabilirea unor factori primari de realizare a colect ˘arii unui setnecesar si suficient de date care s ˘a poat ˘a exprima o stare psihomotorie a unui subiect. Acest lucru se poate face în cazulcompatibiliz ˘arii achizitiilor datelor de presiune si acceleratii pe cele dou ˘a axe de coordonate care determin ˘a planul de aplicarea misc ˘arii mâinii în cadrul semn ˘aturii. Pe parcursul studiului datelor avute la dispozitie s-a observat deterministica unor factori care s ˘a caracterizeze st ˘arile somatice ale individuluiprecum si implicatiile evaluatorii ale acestuia. De aici putem concluziona c ˘a aplicabilit ˘atile unui "sistem fidel de achizitie si analiz ˘a biografic ˘a a acceleratiilor unghiulare ale mâinii precum si presiunii exercitate de semnatar" se pot încadra în spectrul atins de sistemele clasice de achizitie, modele bazate pe Avantajul de baz ˘a al modelului studiat îl constituie polivalenta sa. Din datele avute la dispozitie (aproximativ 200 subiecti) au fost analizate modelele grafice furnizate de c ˘atre echipa dematematicieni/informaticieni, sisteme de reprezentare care auscos în evident ˘a faptul c ˘a analiza unor subiecti în st ˘ari determinate din punct de vedere pshimotoriu ne poate furnizaun întreg spectru de date care se pot constituii în matrici desemn ˘atur ˘a a acelor stari. În vederea concluzion ˘arii unei st ˘ari si a cre ˘arii unor tipare în vederea stabilirii unor algoritmi dedeductie sunt necesare un num ˘ar de cel putin 15000 seturi de date (colectate în cinci etape) si implicarea unor statisticieni în vederea stabilirii modalit ˘atilor de analiz ˘a a unor parametrii de

Source: http://rd.softwin.ro/publications/BIOACS_prezentare_6.pdf

Evidence for anti-osteoporosis therapy in acute fracture situations—recommendations of a multidisciplinary workshop of the international society for fracture repair

j o u r n a l h o m e p a g e : w w w. e l s ev i e r. c o m / l o c a t e / b o n eEvidence for anti-osteoporosis therapy in acute fracture situations—Recommendationsof a multidisciplinary workshop of the International Society for Fracture RepairThe International Society for Fracture Repair convened a multidisciplinary workshop to assess the currentevidence around the interaction betwee

Microsoft word - acto o negocio jurÍdico

ACTO O NEGOCIO JURÍDICO. CUESTIÓN DE TÉRMINOS1 Waldo Núñez Molina* Por razones de tiempo debo renunciar a una detallada explicación de las teorías, desarrollo ideológico y los conceptos anexos que motivan la aparición del acto y negocio jurídico2. Pero ello a lo mejor sea saludable, en la medida que nos permitirá aportar mayor claridad al tema; la cual seguramente es virt

Copyright © 2012-2014 Medical Theses