Microsoft word - preguntes freqüents epf-eft v9.doc

Govern d’Andorra
Departament d’Estadística
Preguntes més freqüents de l’Enquesta de Pressupostos
Familiars (EPF) i l’Enquesta de Forces del Treball (EFT)
Per què han seleccionat la meva llar? . 2 Per a què serveix aquesta enquesta? . 3 Què farà el Govern amb les meves dades si col·laboro en l’enquesta? . 3 Vaig anar a demanar una ajuda al Govern i me la va desestimar. Per què he de Aquestes enquestes no són per posar més impostos?. 4 El Govern m’oferirà feina si contesto aquesta enquesta de forces del treball (EFT) referent a les meves dades laborals? . 4 Crec que el nivell de vida puja molt més del que diu el Departament d’Estadística, que situa l’augment dels preus en un 1% o un 2%. 5 És obligatori respondre aquesta enquesta? . 5 Preguntes més freqüents de l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) i l’Enquesta de Forces del Treball (EFT) PER QUÈ HAN SELECCIONAT LA MEVA LLAR?
Sovint ens preguntem com és que hem estat seleccionats per contestar una enquesta i no ho han estat altres persones de la ciutat. Això és deu al fet que bona part de les estadístiques oficials es fan a partir de mostres, és a dir, mitjançant una selecció de persones triades a l’atzar que sigui representativa del total de la població que es vol estudiar. En aquest sentit, s’acostuma a seleccionar persones segons el lloc de residència, el sexe, l’edat, Per seleccionar les persones que han de formar part d’una mostra, s’utilitza el Registre de Població del Principat d’Andorra, que és un registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels residents inscrits a tots els comuns d’Andorra, regulat per la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens. La mostra es divideix en quatre trimestres de referència, i es fan 920 enquestes per trimestre. La característica principal d’aquesta enquesta és que és de panel rotatori; una vuitena part de la mostra es renova cada trimestre, de forma que una llar participa en la mostra durant vuit trimestres consecutius. Aquesta metodologia, aplicada internacionalment, permet fer un seguiment de les llars al llarg del temps i avaluar els canvis Perquè una llar pugui ser enquestada ha de ser representativa de la família tipus que viu a Andorra, és a dir, complir la condició de residir al seu habitatge principal per un període Departament d’Estadística
Pàgina 2 de 5
Preguntes més freqüents de l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) i l’Enquesta de Forces del Treball (EFT) 2 PER A QUÈ SERVEIX AQUESTA ENQUESTA?
Els objectius principals de l’enquesta són: • determinar la composició del cistell de mercat i la despesa de consum total; • obtenir la informació sobre el mercat de treball des de l’òptica dels treballadors i proporcionar indicadors oficials (taxa d’atur, taxa d’activitat). Paral·lelament, els resultats de l’enquesta ens permeten saber la repartició del consum en els diversos grups de la classificació COICOP (Classificacions of individuals consumptions of purpose), informació que permet determinar el cistell de mercat utilitzat en el marc de l’IPC. També podem extreure dades socioeconòmiques referents a: • Els habitatges principals i secundaris. • L’equipament de què disposen: aparells electrodomèstics, servei d’higiene, • Les diverses energies utilitzades. • Les característiques dels membres de cada família: edat, sexe, nacionalitat, sector d’activitat, categoria socioprofessional, nivell d’estudis, temps de residència, etc. 3 QUÈ FARÀ EL GOVERN AMB LES MEVES DADES SI COL·LABORO EN L’ENQUESTA?
Si col·laboreu en l’enquesta, el Govern d’Andorra, i concretament el Departament d’Estadística, disposarà d’informació actualitzada i imprescindible sobre la situació de la població, que es tindrà en compte a l’hora de prendre i adaptar decisions per al desenvolupament del país. Departament d’Estadística
Pàgina 3 de 5
Preguntes més freqüents de l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) i l’Enquesta de Forces del Treball (EFT) 4 VAIG ANAR A DEMANAR UNA AJUDA AL GOVERN I ME LA VA DESESTIMAR. PER QUÈ
HE DE COL·LABORAR ARA AMB EL GOVERN?
El Departament d’Estadística no sap el motiu pel qual us han denegat aquesta ajuda, i comprèn el vostre desencís, però la informació que se sol·licita és important tant per obtenir coneixements sobre les necessitats dels ciutadans com per actualitzar els llindars a partir dels quals s’oferiran els diversos ajuts. 5 AQUESTES ENQUESTES NO SÓN PER POSAR MÉS IMPOSTOS?
No és la funció del Departament d'Estadística fiscalitzar les famílies. La confecció d’una hipotètica declaració de la renda de les persones físiques pel cobrament de l’impost no es duu a terme amb enquestes sinó amb una documentació contrastable. Convé tenir present que la política fiscal del nostre país es tracta al Consell General, independentment de les dades que el Departament d’Estadística reculli. 6 EL GOVERN M’OFERIRÀ FEINA SI CONTESTO AQUESTA ENQUESTA DE FORCES DEL
TREBALL (EFT) REFERENT A LES MEVES DADES LABORALS?
El Govern no genera llocs de treball sinó que facilita la recerca de feina per mitjà del Servei d’Ocupació. La informació que faciliteu permetrà obtenir tant la informació de la situació socioeconòmica com la situació laboral de tots els residents. D’aquesta manera també es podrà saber els perfils de les persones que busquen feina i adaptar, així, les accions Departament d’Estadística
Pàgina 4 de 5
Preguntes més freqüents de l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) i l’Enquesta de Forces del Treball (EFT) 7 CREC QUE EL NIVELL DE VIDA PUJA MOLT MÉS DEL QUE DIU EL DEPARTAMENT
D’ESTADÍSTICA, QUE SITUA L’AUGMENT DELS PREUS EN UN 1% O UN 2%.
L’índex de preus de consum és un instrument de mesura que permet estimar, entre dos períodes, la variació de preus dels productes i dels serveis consumits pels residents Cada mes es recullen 4.750 preus de 3.675 productes, però no vol dir que individualment els consumiu tots, com tampoc vol dir que el vostre cistell de mercat hagi de correspondre a la distribució recollida a l’IPC. Aquesta distribució ve determinada per les despeses en els diversos grups de consum de totes les llars entrevistades a l’EPF. 8 ÉS OBLIGATORI RESPONDRE AQUESTA ENQUESTA?
No és legalment obligatori ja que l’obligatorietat de les dades no assegura la qualitat de la informació recollida. La prioritat del Departament és tenir dades fiables d’alta qualitat i, per tant, es cerca la col·laboració de la gent i no l’obligatorietat en la transmissió de les dades. El Departament d’Estadística compta amb la col·laboració dels ciutadans a fi de disposar de la informació qualitativa necessària per al bon funcionament del país. Departament d’Estadística
Pàgina 5 de 5

Source: http://www.estadistica.ad/epf/images/stories/PDF/Preguntes_Freqents_EPF-EFT.pdf

Journal vol-2-5

Guru/Journal of Engineering, Science and Management Education/Vol. 2, 2010/73-77 MICROBIAL STUDIES ON SOME METAL COMPLEXES WITH TETRACYCLINE Pranay Guru* Received July 22, 2010, Revised July 23, 2010 ; Accepted Aug. 26, 2010 Abstract RESULTS AND DISCUSSIONS The present paper deals with the microbial studies of Ni(II) In general all the tested complexes showed higher toxicit

medienreport.de

Die Master-Auszeichnungen im Meisterwettbewerb 14. Corporate Media 2002 "MASTER OF EXCELLENCE" für Programme Nr. Einreicher Auftraggeber "MASTER OF EXCELLENCE" für multimediale bzw. interaktive Programme 2059 "MASTER OF EXCELLENCE" für video- und New Media-gestützte Kommunikationskonzepte "MASTER OF EXCELLENCE" für inno

Copyright © 2012-2014 Medical Theses