Agderdyreklinikk.no

CURRICULUM VITAE
Utdannelse: 1989 - Berg videregående skole, International Baccalaureate linje 1990/96 - Norges veterinærhøgskole 1997 – Kurs – Laboratory Animal Science, NVH (bestått) 1997 – Kurs - Basalt teorikurs: Prinsipper og bruk av flowcytometri, SIFF 1999 – Kurs – Kurs i Statistikk og Forskningsmetodikk, NVH 5 vektall (bestått) 2000 – Kurs – KJB495 Avansert Immunologi, UiO 3 vekttall (bestått) 1998 - 2003 – Dr.med.vet. stipendiat på prosjekt “Investigations on the immune suppression in experimental Anaplasma phagocytophilum infection in sheep”. Seksjon for mikrobiologi og immunologi, FMN ved Norges veterinærhøgskole. Disputert 19.mars 2004. 2008 - kurs – Clinical Behavioural Medicine, NVH 2008 - kurs – Immobilisering av ville dyr, NVH 2009 – kurs – Akuttmedisin i Smådyrpraksis, Viul 2009 – kurs – Akuttmedisin, Orion Pharma 2010 – kurs – Basal ultralyd – Kruuse Danmark Praksis: 1995 - Vega kommune; veterinær vikar 1995/96 - Østre Bærum Dyreklinikk; veterinær vikar 1996/97 - Hospitant ved Seksjon for mikrobiologi og immunologi, FMN og Institutt for smådyrmedisin ved N.V.H. på prosjektet «Immunpatogenetiske studier av autoimmun keratoconjunctivitis sicca hos hund» 1997/98 - Forskervikariat ved Seksjon for mikrobiologi og immunologi, FMN ved N.V.H. på delprosjektet «Immun respons hos geiter eksperimentelt podet med Mycobacterium avium ss.paratuberculosis». 1998 – 2003 Stipendiat ved Norges veterinærhøgskole. 1999 - 2007 Bygdøy Smådyrklinikk; daglig leder 2007 - Doktor Dyregod, deltids klinikkveterinær 2007-2008 PetVett Bygdøy Dyreklinikk, deltids klinikkveterinær 2008 Mattilsynet Aust Agder, inspektør 2008-2011 Arendal Dyreklinikk, deltids klinikkveterinær 2009 - i dag: Tromøy Dyreklinikk, daglig leder 2011 Agder Dyreklinikk, deleier, veterinær Internasjonale publikasjoner/presentasjoner: 1. W.P.Bredal, S.K.H.Knagenhjelm*, S.I.Thoresen: «Serum antibody titer used to diagnose localized tetanus in a dog» muntlig presentasjon på 41ste BSAVA Congress, april 1998. 2. H.J.Larsen, A.K.Storset, H.Hasvold, S.K.H.Knagenhjelm*, G.Berntsen: «Cell-mediated immune response in goats during the first year of an experimental infection with Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis» 5th International Immunology Symposium, november 1998, India 3. H.J.Larsen, A.K.Storset, H.Hasvold, S.K.H.Knagenhjelm*, G.Berntsen, H.Brun-Hansen, G.Holstad: «Immune response of goats experimentally infected with Mycobacterium avium supsp. paratuberculosis» 6th International Colloquium on Paratuberculosis, februar 1999, Melbourne, Australia. 4. A.K.Storset, S.K.H.Knagenhjelm*, G.Berntsen, H.J.Larsen: « IL-2 receptor expression as a marker of cellular mediated immunity in goats experimentally infected with M.avium subsp. Paratuberculosis, juni 1999, Madrid, Spania. 5. S.K.H.Knagenhjelm*, K.Frøyland, A.Ringvold, E.Bjerkås, I.Kjønniksen: «Toxicological evaluation of cyclosporine eye drops». Acta Opthalmol. Scand. 1999: 77:200-203 6. S.K.Whist*, A.K.Storset, H.J.Larsen: «The use of interleukin-2 receptor expression as a marker of cellmediated immunity in goats experimentally infected with Mycobacterium avium ssp.paratuberculosis» Vet. Immunol. Immunopathol. 2000 Mar 15; 73:207-218. 7. A.K.Storset, H.Hasvold, M.Valheim, H.Brun-Hansen, G.Berntsen, S.K.Whist*, B,Djønne, C.McL.Press, G.Holstad and H.J.Larsen: “Peripheral immune responses, bacteriological and pathological findings in goats experimentally infected with Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis” Vet.Immunol.Immunopathol. 2001: 80:271-287. 8. S.K.Whist*, A.K.Storset, G.M.Johansen, H.J.S.Larsen: “Leukocyte subpopulations in sheep experimentally infected with Ehrlichia phagocytophila” 6th International Veterinary Immunology Symposium, july 2001, Uppsala, Sverige. 9. S.K.Whist*, A.K.Stortset, H.J.S.Larsen: ”Functions of neutrophils in sheep experimentally infected with Ehrlichia phagocytophila” Vet.Immunol.Immunopathol. 2001: 86: 183-193 10. S.K.Whist*, A.K.Stortset, H.J.S.Larsen: ” Modulation of leukocyte populations and immune responses in sheep experimentally infected with Anaplasma (formerly Ehrlichia) phagocytophilum” Vet.Immunol.Immunopathol. 2003. In press. 11. S.K.Whist*, A.K.Stortset, H.J.S.Larsen: ” Immunosupppression in 6 week old lambs experimentally infected with Anaplasma phagocytophilum” 2003. Research in Veterinary Science. Submitted. * Jeg giftet meg (men nå separert) og skiftet i den forbindelse navn fra S.K.H.Knagenhjelm til S.K.Whist 1. S.K.H.Knagenhjelm og K.Toubro: «En oversikt over autoimmun keratokonjunktivitis sicca hos hund og en sammenligning med en lignende lidelse hos menneske: Sjögren´s syndrom». Fordypningsoppgave ved Norges veterinærhøgskole 1996. 2. S.K.H.Knagenhjelm: «Immundiagnostikk ved autoimmun keratoconjunctivitis sicca hos hund». Posterpresentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Sundvolden Hotell, januar 1997. 3. S.K.H.Knagenhjelm, W.Bredal: «Bruk av serologi ved diagnostikk av lokalisert tetanus hos hund». Muntlig presentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Sundvolden Hotell, januar 1997. 4. S.K.H.Knagenhjelm, A.Storset, H.Hasvold, H.J.S.Larsen: «Flowcytometrisk måling av interleukin-2 reseptor respons etter in vitro stimulering av lymfocytter fra geiter podet med Mycobacterium avium ss. paratuberculosis.» Muntlig presentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Solstrand Hotell, januar 1998. 5. H.Hasvold, S.Knagenhjelm, G.Berntsen, H.J.Larsen, O.Sigurdardottir & Ø.Kolbjørnsen: «Cellulær immunologiske metoder for påvisning av Mycobacterium avium ss.paratuberculosis infeksjon hos storfe». Muntlig presentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Solstrand Hotell, januar 1998. 6. A.K.Storset, H.Hasvold, S.K.H.Knagenhjelm, G.Berntsen, H.Brun-Hansen, S.F.Nilsen, G.Holstad & H.J.S.Larsen: Paratuberkulose hos geit. Immunrespons ved eksperimentell infeksjon.» Muntlig presentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Solstrand Hotell, januar 1998. 7. S.K.H.Knagenhjelm & W.P.Bredal: «Diagnostisk immunisering ved tetanus hos hund». Posterpresentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Solstrand Hotell, januar 1998. 8. A.K.Storset, S.K.H.Knagenhjelm, H.J.S.Larsen: «Fenotyping av hviteblodlegemer hos geit ved hjelp av flowcytometri.» Posterpresentasjon på Fiske- og Dyrehelsemøtet, Solstrand Hotell, januar 1998.

Source: http://agderdyreklinikk.no/wp-content/uploads/2011/09/CVknagenhjelm.pdf

Microsoft word - 9345skin_test_info_and_consentrevapril_9_2010.doc

Dr. D. Siri, FAAAAI, FACAAI Dr. R. Govindaiah Dr. E. Pratt Allergy Skin Test Info rmation and Instructions What is skin testing? If you suspect that a particular allergen (for Skin testing is a rapid way to detect if you are allergic to an inhalant or food. It is more sensitive provoking your symptoms, please inform the and economical than allergy blood tests. Specifically, i

Cheratite da herpes simplex virus

CHERATITE DA HERPES SIMPLEX VIRUS: TRATTAMENTO BASATO SULLA EVIDENZA - Scott Guess et Al. “The Ocular Surface/ Vol.5 (N° 3) July 2007”- Sintesi a cura di C.Valente del Centro per la Ricerca Clinica e Sperimentale delle malattie della superficie oculare di La cheratite da Herpes Simplex Virus (HSV) è una l’acyclovir sistemico abbia una efficacia migliore o delle cause più freq

Copyright © 2012-2014 Medical Theses