Optichambernl.doc

Optichamber
Advantage
HENROTECH
Respiratory Care
Optimale universele inhalatiekamer met klep
Universele inhalatiekamer met terugslagklep

compatibel ( of : bruikbaar ) met ALLE Dosis Aërosols ( MDI)
beschrijving
Optichamber
Advantage is een optimale inhalatiekamer (of: spacer), die met elke MDI (of : puffer) kan
gebruikt worden = universeel !
Optichamber Advantage dient om een grotere en homogenere medicatieafgifte te bekomenvan de MDI
(of : puffer), diep in de longen waarbij de coördinatie inademing/indrukking door de patient overbodig is .
Optichamber Advantage kan door iedereen gebruikt worden:zowel baby’s als kinderen en volwassenen .
Optichamber Advantage is uitgerust met een gevoelige , uitneembare en vervangbare terugslagklep , die
vermijdt dat de uitgeademde lucht terug in de spacer komt .
De klep is in silicone en vervangbaar , zeer gemakkelijk te reinigen (CNK : 1.526.805 ! ).
Hierdoor kan de Optichamber Advantage zeer lang gebruikt worden : +/- 3 jaar !
Optichamber Advantage heeft een optimaal volume van 218 ml , hierdoor bekomt men een grotere output
aan zeer fijne partikels en in vergelijking met de andere spacers , soms tot 40 %
grotere medicatie afgifte diep in de longen .
Door het ideale volume van 218 ml ( het mag niet te groot zijn noch te klein ) blijft de medicatie langer in aërosol
vorm : - de grotere deeltjes slaan neer op de wand van de spacer
- de kleinere deeltjes gaan zich homogeen en diep in de longen verdelen
- zeer geringe mond- en pharynxdepositie
Optichamber Advantage is uitgerust met een debietalarm ( fluittoon ) : als het fluit , langzamer inademen !
Optichamber Advantage is volledig demonteerbaar :
- kan met warm water en zeep gewassen worden .
- kan in de vaatwasmachine gereinigd worden , behalve de silicone klep en het silicone masker .
Optichamber Advantage
is uitgerust met een mondstuk , doch biedt de mogelijkheid om drie types ergonomische maskers in silicone te
gebruiken : - voor baby – kinderen – volwassenen Deze maskers houden optimaal rekening met de geometrie en de tomologie Zij zijn zeer nauwsluitend en hebben een aangepast klein volume .
Zij verkleinen de dode ruimte en passen zeer goed op het gelaat .
Ideaal voor baby’s , kinderen en moeilijk te behandelen volwassenen .
De maskers zijn ook apart te krijgen !
gebruik : inhaleren van alle dosis-aërosols (MDI) via een
optimale spacer met klep
Om een MDI ( of : puffer ) op een correcte wijze te gebruiken moet men gelijktijdig de cannister indrukken en
diep inademen , dus coördinatie van indrukken en inademen .
Dit is zeer moeilijk voor veel personen en veroorzaakt tevens impactie in mond en keel !
Optichamber Advantage is heel eenvoudig in het gebruik en kan door iedereen gebruikt worden: met
mondstuk of met masker : baby’s , peuters , kinderen – volwassenen – gehandicapten – dementen …
Optichamber Advantage is uw waarborg dat de medicatie in de longen terecht komt en niet in de mond of keel . Gebruik van mondstuk : is aan te raden,indien mogelijk Gebruik van masker : voor baby’s , jonge kinderen en oudere mensen is dat de beste oplossing . gebruik bij baby’s en peuters Voor een leeftijd tot circa 5 jaar dient de voorzetkamer uitgerust te worden met een masker dat goed afsluit rond de mond en de neus van de baby of peuter = een ergonomisch ontwerp . De voornaamste reden is dat de baby’s en de peuters moeite hebben om uitsluitend via de mond te ademen. Het masker en de voorzetkamer moeten op elkaar afgestemd zijn : maw het is uit den boze om maskers en kamers van verschillende makelij te gebruiken ! Men dient hier een keuze te maken uit het kleinste baby-masker of het iets grotere kind-masker !

Het is van groot belang om zo min mogelijk weerstand of angst op te roepen bij de baby of de peuter . Men neemt de baby of peuter best op schoot . Probeer het kind vooraf ook op een niet-bedreigende wijze kennis te laten maken met de kamer en het masker . ( bvb : de inhalatie naspelen met een pop of beer ! ) . Of men kan het kind vooraf wat laten spelen met de voorzetkamer . Bij baby’s en peuters die blijven tegenstribbelen dient men ze zoveel mogelijk te kalmeren alvorens tot inhalatie over te gaan .Ze zullen na enkele malen , zeker bij de luchtwegverwijderaars , ook doorhebben dat het inhaleren hen een verlichting geeft ! het inhaleren door een Optichamber Advantage uitgerust met baby of kindmasker
uPlaats de MDI-cannister in zijn houder met het mondstuk in de ovale opening aan het einde van uw
Optichamber Advantage .
vPlaats het masker op het mondstuk van de Optichamber Advantage

wMen plaatst vervolgens het masker voorzichtig over de neus en de mond van het kind op zulke wijze dat er
geen lucht of medicatie kan ontsnappen .Het kind kan goed blijven ademhalen via het kleppensysteem.
xHet kind dient rustig in- en uit te ademen en men verstuift tijdens het uitademen een puff medicatie in de
Optichamber Advantage.
yHoud het masker gedurende minimum 5 in- en uitademingen tegen het gezicht gedrukt !
Maximum 20 seconden inhaleren !
zAls er meer dan één puff is voorgeschreven , herhaalt men deze procedure met een tussenpauze van minimum
1 minuut !

gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf +/- 5 jaar
Ook bij volwassenen is het steeds aangewezen om uw dosis-aërosol met behulp van een inhalatiekamer toe te
dienen .
Bij volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar is het aangewezen via het mondstuk te inhaleren en het masker niet te
gebruiken .
Bij inhalatie via een mondstuk gaat immers minder medicatie verloren gaan en meer medicatie in de longen terecht
komen .
Bij volwassenen die het zeer benauwd hebben of te weinig medewerking bieden , zal het echter echter noodzake-
lijk zijn een volwassen-masker in te schakelen .
het inhaleren door een Optichamber Advantage via het mondstuk
uPlaats de MDI-cannister in zijn houder met het mondstuk in de ovale opening aan het einde van uw
Optichamber Advantage .
vPlaats het mondstuk van de Optichamber Advantage in uw mond , tussen uw tanden , en sluit de lippen
goed rond het mondstuk
wAdem uit
xSpuit een puff van de medicatie in de Optichamber Advantage en begin onmiddellijk langzaam in te
ademen met een diepe inademing .
Indien men een fluitsignaal hoort , moet men langzamer inademen tot het fluitsignaal stopt !
yMen gaat verder met inademen en uitademen ( +/- 5 maal !)
maximum 20 sec inhaleren .
zMen neemt de Optichamber Advantage uit de mond.
Hou de adem in gedurende 8 à 10 seconden en adem langzaam uit.
{Als meer dan één puff is voorgeschreven , herhaalt men deze procedure met een tussenpauze van minimum
één minuut!
het inhaleren door een Optichamber Advantage uitgerust met een volwassenen-
masker : zie gebruik baby’s en peuters

“Optichamber Advantage is compatibel met alle MDI dosis -aërosols , ook met de nieuwe generaties MDI’s
Ventolin / Bricanyl / Atrovent / Duovent / Serevent / Pulmicort /
Becotide / Flixotide / Broncort / Lomudal / Combivent …. .

Omschrijving
Optichamber Advantage met enkel mondstuk
Optichamber Advantage BABY , incl masker
Optichamber Advantage KIND , incl masker
Optichamber Advantage VOLW , incl masker
Optichamber Advantage BABY masker
Optichamber Advantage KIND masker
Optichamber Advantage VOLW masker

Source: http://henrotech.hostbuster.it/sites/default/files/field/manual/optichamberNL_0.pdf

Metacam risks in cats

functions and general state of health. Don’t try to save money by refusing these tests; it’s essential to know if your cat is at greater risk. Should side effects occur, your vet is likely to order another round of tests to check the drug’s impact on non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used to reduce your cat. Be prepared for these costs. pain and inflammation. This article dea

Doping_code_e.pdf

The Offense of Doping and its Punishment Entry into force and Modifications of the Prohibited Classes of Substances and Prohibited Methods [Note: The following Appendices are maintained on a transitional basis until the IADA is established and has adopted its procedures.] Procedure for Accreditation of Laboratories Annex 1 of Appendix B: Temporary Accreditation Annex 3 of Appendix B:

Copyright © 2012-2014 Medical Theses