Expositie: el lissitzky in eindhoven:

Hofman, Beno (2002). Julia Culp: Wereldberoemde Groninger zangeres. dond. 17/12/09, was de laatste van 2009. Het was Channuka (dus kaarsen aan andere lichtfeest, en nog een mirakel), en de 1e dag van de 1e rond dikke sneeuw die 10 dagen lang bleef/blijft. De volgende dag. Historicus Beno Hofman zou toen over Julia Culp praten. Ik vroeg • correctie: het concert Jiddisch
Midwolde is niet op 30/1, maar
niemand zal komen. En gelukkig kwam ook niemand… • Aanvulling: "Dertsejl mir a
dond. 21/1/10. Ter gelegenheid van de 3-
lied" op zon. 17/1/2010, 12.00-
13.15 uur in de Folkingestraat
(Stichting Historie Joods Groningen) 4 Euro’s.
Graag wil ik jullie een gelukkig nieuw jaar wensen, a very happy 2010, “In de Joodse cultuur waarin het woord zo belangrijk is, spelen verhalen een bijzonder rol. Soms neemt het verhaal de enkele culturele tips, in het noorden en kunnen vinden, vertelt het Jiddische lied zijn eigen verhaal over liefde, verlangen, eenzaamheid. Over jongens en meisjes die elkaar heimelijk ontmoeten, over melodieën tot oriëntaalse ritmes. Soms uit de Balkan en oriëntaalse invloeden. vele aspecten van het dagelijkse leven van de Oost-Europese Joden. De teksten zijn tijdloos en raken ieders hart.
De Jiddisch taal is aan het Duits verwant 20.15 uur in Museum Vosbergen voor
Joden gesproken. Terwijl in West-Europa het Jiddisch verdween door assimilatie, bloeide het aan het eind van de 19e eeuw in Oost-Europa juist op in (See Celia Sgroi’s English translation of een rijke literatuur, in het theater en in the 24 liederen in German, a pdf file).
Carla da Silva is docent Engels in
intensief bezig met de Jiddische cultuur musical career as a trombonist but at 18 (Jiddische) taal- en muzieklessen in het Pearson and Diane Forlano. From 2004 he is a member of ‘Het Nederland’s Kamerkoor’. Gilad’s repertoire includes operatic roles, oratoria, early music and • En nog een Jiddisch concert van
2005 he is the chief cantor of the liberal 20.15 uur in Museum Vosbergen voor
works of all genres and styles, as well as composing, arranging and recording music. He has performed as a soloist with the main orchestras in Israel as well arrangementen van klezmer muziek, variërend van oorspronkelijke Joodse een integrale Brahms cyclus. Zijn eigen Sjostakovitsj festival in Amsterdam verschillende Nederlandse premieres. Kimball werkt regelmatig samen met “Israël in nood – Dringende oproep tot waarmee hij recitals gaf in o.a. het Concertgebouw en voor de Vrienden van De stichting Christenen voor Israël roept haar achterban op te bidden voor Israël. Zestig jaar na de Holocaust is het Joodse niet om geloof of ras, maar om de staat Israël.
De Uelenspieghel is een boerderij in Drenthe met een jaarlijks programma In de Verenigde Naties is Israël in een wordt de Joodse staat beschuldigd met een veelheid aan resoluties. Derde laatste bastion van westerse kolonisatie, de Westerse landen zelf voeren de druk op en schrijven Israël de wet voor.
Vrij.-zon., 4-6 juni 2010: Chaverim: Israëlisch Hamas is met Iran uit op de vernietiging van Israël en de Palestijnse Autoriteit roept dat zij er wel mag zijn maar dan ontdaan van haar Jood-zijn. Kerken in de het Joodse volk of kiezen de zijde van de beschouwen, terwijl Israël omringd is door een groot aantal vijandige zich zelfs verleiden om een boycot uit te moeilijke positie. Aan de ene kant is zij dat deel van het Lichaam van Christus dat de directe naaste mag zijn van Gods uitverkoren volk en aan de andere kant is zij verbonden met een Arabische wereld aantal Palestijns-christelijke theologen publiceerde op 11 december het christenen wereldwijd oproepen om zich “met liefde te verzetten” tegen Israël. De ‘Het uur van de waarheid’, wordt op 22 Nederlandse kerkleiders. Het wordt aangekondigd als een 'schreeuw van hoofdexpositie / 6 sep 4 okt 2009 hoop waar geen hoop is' en het wijst met een beschuldigende vinger in de richting lijden van de Palestijnse christenen. De ‘gruwelijke’ Israëlische bezetting wordt van de situatie. Het Israëlische leger had het gebied afgesloten voor internationale in handen kwam van lokale nieuwsjagers. Speciaal voor nood van Israël voor de troon van God te Jeruzalem en om bevrijding van de vele Palestijnse christenen die lijden onder de Eyad Baba, Khalil Hamra, Fadi Adwan en Ali Ali ontstijgen het niveau van kille “Israël, geboren voor vrede! Een volk dat al meer dan zestig jaar, omringd door vijandschap en terreur, toch onverminderd blijft verlangen en uitzien • Ds. Henk Poot geeft een
feestelijke concerten organiseren met de Jozef, Jezus en Israël.
Eens per jaar komen ze ons - hun vrienden in Nederland - opzoeken en In Leeuwarden: 2 avonden op dond.
toegang is vrij. Locatie: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden 19.30u & kosten €10 per persoon. Bestel: Telefonisch 033-4220404, E- In Groningen: 3 maandagavonden op 1,
Drachten: Ma.1/2/10 Theater de Lawei
toegang is vrij. Locatie: Immanuëlkerk, Overwinningsplein 1, 9728 GP Amersfoort: Woe. 3/2/10 Theater De
Dordrecht: Do. 4/2 Theater Kunstmin
Djembé Workshop: Dit jaar is er voor
een liedje in op de djembé, en ’s avonds tijdens het concert voer je het dus ook Beilen (Dr) woen. 20 jan. 20.00 u.
op! Dus: ben jij 30 jaar of jonger, en lijkt je dit wel wat? Geef je dan op! Aanmelden is gratis maar verplicht, Leek (Gr) dond. 28 jan. 20.00 u. Geref.
Geef je op via(met je volledige naam, adres en leeftijd, en vermeld daarbij in welke plaats jij wilt meedoen: Drachten, Amersfoort of Dordrecht). Wanneer je waar moet zijn, • Tzahal komt naar Drachten op
1 februari 2010
Ds. C.P. Sybrandi van de Stichting Boete en Verzoening houdt voor de pauze een lezing met beeldmateriaal over 'De vele herstelwerkzaamheden op lezingen plaats in de Gysbert Japixseal van Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden. De avonden vangen aan om 19.30 uur en duren doorgaans tot Nieuwe Jiddische Bibliotheek (NJB) bij uitgeverij L.J.Veen: van David • Hilde Pach: Dinstagisje en
1) In 11/2007 is het 1e deel van de
proefschrift 'Dinstagisje en Fraitagisje verschenen: Het geheim van Rakitne van David Bergelson (1884-1952), in een
eeuw. Pach is vertaalster van Hebreeuwse literatuur en promovendus 2) De Jiddisje roman Het lied van het
paradijs van Itsik Manger (1901-1969),
vertaald door Henriëtte Silverberger, is het 2e boek in de serie. Het joodse • ds. Henk Poot: Wat doen
paradijs naar de aarde gestuurd waar hij vertelt over de avonturen die hij daarboven heeft meegemaakt. Het is raamwerk van de velerlei projecten daar. van arme Ethiopische studenten aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem.
3) In 3/2008 verschijnt het 3e deel van
de lijst: de verhalen over Tevje de
• ds. C.P. Sybrandi:
melkboer (1894) van Sjolem Aleichem
4) In 9/2009 is bij uitgeverij L.J. Veen
nog een boek van Sjolem Aleichem
verschenen, Een lot uit de loterij - het 4e van de Jiddisje vertelkunst, vertaald door Ariane Zwiers en Nico ter Linden.
Voor deze tweetalige bundel heeft Willy Brill (1926) de mooiste, ontroerendste en In Eizenbahngesjichten, waarvan twee een andere joodse koopman in de trein en begint (over zichzelf) te vertellen. Dit treingegeven was voor de lezers in die tijd heel herkenbaar; veel joden in Rusland waren kooplieden die per trein reisden met een goedkoop derdeklas- en vertelden onophoudelijk verhalen.
orkest op zaterdag 23/1/10 om 20.15
uur in De Oosterpoort, Groningen.
Een andere door Aleichem veelgebruikte vertelvorm is de monoloog. Uit zijn Voor ons groepje is het prijs voor een 2e opgenomen: ‘De kookpot’, ‘Ganzen’, ‘Goede raad’, ‘Bij de dokter’ en ‘Het is Voor de geïnteresseerde, Graag
aanmelden bij mij tot zondag 17/1/10
via email:
5) Het bundel “Sprakeloos water:
formaat als bijlage hier toegevoegd.
spiegel van de moderne Jiddisje poezie”, is in 2/2007 verschenen bij Meulenhoff, Er is ook (bijna altijd) een gratis lezing vertaald door Willy Brill (420 pp.). Met Oosterpoort, 19.00-19.45 uur. Het is heel “De moderne Jiddische poëzie vond zijn vaste dirigent van het NNO – een viool Amerika en Israël. De Oktoberrevolutie, concert. De dirigent over zijn eigen werk drukten een stempel op de joodse geschiedenis en daarmee op de Jiddische evolutie door, om uiteindelijk met elkaar • Don. 21 januari 2010 - Drachten
28 was. Hij had nog 23 jaar te leven. Het stuk werd een jaar later voor het eerst • Zat.23 januari 2010 - Groningen
uitgevoerd (in een andere samenstelling) in Budapest 1889, waar de componist werkte als dirigent. Allerbei met een inleiding daarvoor.
Programma:
23/2/1897 (om een vaste gewenste baan te krijgen) na zijn 3e symfonie en vóór • Tabachnik Vioolconcert
Mahler Symfonie nr. 1
Mahler nog helemaal kosher… Zijn ouders hebben Yiddish gesproken, Dirigent: Michel Tabachnik
terwijl hij in het Duits is opgegroeid.
Viool: Eeva Koskinen
en zeker een groot plezier met de Eerste symfonie ‘Der Titan’. Een ongeëvenaard jeugdige ziel en de troost en verlichting blijft geloven in een stralende toekomst. Maar we beginnen met het Vioolconcert ‘Dyptique/Echo’ dat Tabachnik speciaal voor onze concertmeester Eeva ‘Het stuk bestaat uit twee gespiegelde eerste. De viool ontwikkelt vrijelijk een geschreven door twee leden van WAM, Wil Legemaat en Margriet Staal.
& 5 zoons Adolf (23), Siegbert (23), Werner (20), Louis (15) en Ewald (13).
heeft Joden gekend die voor 1940 in Haren woonden? Met ze op school Haren, is bij deze nieuwsbrief als bijlage gestuurd met de titel: ‘niet vergeten, stolpersteine Haren’.
Elias Blocq (33), vrouw Greta Stork (37), zoontjes Benjamin (9) & Salomon David Grossman in JHM (11/1/10)
schrijver Marcel Möring (“Dis”) over zijn recente roman Een vrouw op de vlucht voor een bericht. Ma. 11/1/10, 20.00 uur, Joods Historisch Museum in Charlotte Leonie Lorjé (33), dochtertjes Elise Eveline (8), Felicie (1) & zoontje Carolus Leonard (7); De activiteiten van het Soeterbeeck
universiteit in Nijmegen bieden een
verrassende filosofische en
levensbeschouwelijke benadering
van wetenschap en actualiteit.

Herman Slomper (33), vrouw Elisabeth Mok (30), dochtertje Betty (8) & zoontje Marcel (6); In de volgende 2 weken in januari zijn
er 4 avonden gewijd aan
verschillende interessante
herinneringen? De Israëlische schrijver onderwerpen:
David Grossman kiest voor het laatste. Een herinnering aan de Shoah kan niet zonder een actieve verbeelding ervan – A) Een interview met Israelische
schrijver David Grossman over
zijn Holocaust roman ‘Zie:
‘schrijven’ is. Dit is wat Grossman deed Liefde’ (din. 12/1/10).
in zijn roman Zie: Liefde. Schrijven over de Holocaust is onmogelijk, zo meent hij, zonder zelf in de ‘hel van het B) Film & debat over ‘Someone to
schrijven’ af te dalen en juist dáár het Run With’, een andere roman van
Grossman, vertaald naar ‘De stem
van Tamar’ (dond. 14/1/10).
Dr. Marc de Kesel interviewt David Grossman en gaat met hem in gesprek C) Over ‘Vriendschaap in oorlogstijd’
praat Mirjam Weitzner-Smuk,
een Holocaust survivor (ma.
25/1/10).
Grossmans roman Zie: Liefde. Dirk De Schutter geeft een introductie D) Een lezing over Auschwitz, de
op de roman Zie: liefde van David andere kampen en de herinnering
Zie: liefde is een holocaust-roman. Toch is de opzet wezenlijk verschillend van de A) “De Holocaust: herinnering en
holocaust schrijven, zoals Primo Levi of Ir. R. J. de Wijkerslooth, voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud verbeelding. Elk verhaal, elk beeld ervan schiet tekort. Dit is de ervaring van Sprekers
onze geschiedenis bestudeert. Maar betekent dit dat het beter is om af te zien David Grossman (1954) studeerde
alleen de ‘feiten’ te laten spreken? Of is Universiteit van Jeruzalem. Hij verwierf internationale roem met zijn roman Zie: Liefde (1986, Nederlandse vertaling 2007). Later schreef hij onder meer Jij Someone to Run With vertelt het verhaal bent mijn mes (2000), De stem van Tamar (2002) en onlangs Een vrouw op de vlucht voor een bericht (2009). krijgt om een hond terug te brengen naar journalistiek werk en opiniërende essays die ze hiervoor gebruiken is dat de hond en artikelen. Hij is bekend als politiek volgen als deze zelf zijn weg terug zoekt uitlaat over het Israëlisch-Palestijnse meegetrokken op een wilde rit door de stad. Hij ontmoet bijzondere mensen, die Prof.dr. Dirk De Schutter is hoogleraar
Filosofie aan de Hogeschool-Universiteit Dr. Marc De Kesel is onderzoeker aan
hij zelfs voor haar, terwijl hij haar nooit Ravenstein: Imagining / Remembering the Shoah. On David Grossman, See Under: Love. Voor meer informatie zie hond, een Griekse non die als kluizenaar B) ‘Someone to Run With’ -
film & debat. Don 14/1/ 2010, 19.00 -
die ze tijdens haar avontuur om haar broer te redden ontmoet. Voor iedereen Someone to Run With is de verfilming heeft Tamar een plaats in haar hart, maar Tamar. David Grossman, filosoof,
als de relatie ongelijk is, zoals bij Tamar over het Israëlisch-Palestijnse conflict, is van zijn roman Someone to Run With na vriendschap of is hier slechts sprake van door het Soeterbeeck Programma, Heyendaal Onderzoeksprogramma van de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen De inleiding en het debat na afloop zijn en het stedelijk 4 & 5 mei comité.
Sprekers
Drs. Tim Houwen, filosoof en politicoloog, is junior C) Holocaust Memorial Day
getuigenis door Auschwitz-
Smuk: Vriendschap in oorlogstijd.
Ma. 25/1/2010 19.30 - 22.00 uur,
In 1995 werd Mirjam Weitzner-Smuk
D) Lezing door Prof. Robert Jan van Pelt
geïnterviewd voor het Shoah Visual over ‘Auschwitz, de andere
History Archive (The Spielberg kampen en de herinnering aan de
Interviews) en vertelde zij voor de eerste Shoah’. Din. 26/1/ 2010, 16:00-
keer haar hele verhaal. Zij is een van de Getuigen van Theresienstadt, uitgevoerd aan de Radboud Universiteit, in haar ervaringen als joods meisje tijdens rol. Is het nodig om nuance aan te brengen in deze beeldvorming? Prof. van Pelt is auteur van
een korte lezing, getiteld De politieke Shoah, zoals Auschwitz: 1270 to the vandaag. Hij legt uit hoe de getuigenis, Present (1996) en Holocaust: a history ook als de laatste levende getuige er niet meer is, iets zegt over onze moderne democratie. Elma Verhey houdt een coreferaat.
Elma Verhey is journalist; zij werkte o.a.
voor De Volkskrant, Vrij Nederland en verschillende boeken, waaronder Kind 21:30 uur. In wijkcentrum ‘De Berk’, van de rekening. Het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen (2005).
etc. kunnen anders zijn dan hier vermeld. Even checken voor de final details.
18/2/10 (Purim): het verhaal van
koningin Esther.
18/3/10 (Pessach): een leesavond over
de romann de jong
joodse Amerikaanse schrijver Jonathan
Safran Foer (2002, A-m: Anthos).
15/4/10 (Yom HaShoa/ HaZikaron/
HaAtsmaut, Lag BaOmer). Een
leesavond over de roman ‘De
geschiedenis van de liefde’, van de j.-a.
schrijfster-m:
Anthos).
20/5/10 (Shavuot, het Wekenfeest).
Publicist Beno Hofman over opera
zangeres Julia Culp (1880-1970) uit
Groningen.
17/6/10 (Bloomsday). Vertaalster Hilde
Pach vertelt over haar werk, liefde en
meer, rond de roman van de Israëlische
schrijver Amos Oz (net 70 geworden)
‘Een verhaal van liefde en duisternis’
(2005, Amsterdam: De Bezige Bij).
‘Shalom’ – maandelijkse culturele ontmoetingen in Groningen over joodse

Source: http://www.gnileeuwarden.nl/documenten/shalom_nieuwsbrief_8.pdf

erboristeriarcobaleno.com

Identificare il germe. Non sempre è necessario cercarlo quando è ragionevole supporne la presenza (es. Cistite occasionale  E. Coli. Fumatore con BPCO e tosse  Strepto/Haemofilus) Conoscere sensibilità del ’antibioticoo B – es. Malattia Granulomatosa Cronica  difetto di opsonizzazione. T – es. TBC, virus (HIV, EBV, CMV…), Funghi. o Combinata  SCID = Severe Combined Immu

Microsoft word - facts.doc

Facts, Formulas & Other Information Swimming Pool Chemicals: Chlorine: Types of Chlorine % of Chlorine Sodium-dichlorite-s-triazinetrione (Di-Chlor)Liquid Bleach (1/3rd-1/2 the strength Sodium Hypo)Di-Chlor and Tri-chlor are both stabilized chlorine compounds. Cyanuric acid levels will increaseover time with the use of these two types of chlorine. All chlorine types make the

Copyright © 2012-2014 Medical Theses