Ekk.gov.hu

E-kormányzat hírlevél
INFONIA Alapítvány
Tartalomjegyzék

Hírek a megjelölt forrásokból 2 European ePractice Newsletter (2009. július 1. – július 31.) 2 Magyar vonatkozású e-kormányzati hírek 13 Hírek a megjelölt forrásokból
European ePractice Newsletter (2009. július 1. – július 31.)

Biometrikus útlevelek: fejlődő tagállamok
Magyarországhoz hasonlóan Finnországban és Olaszországban (pontosabban Grossetto és Potenza tartományokban) is megtörtént az úti okmányok fejlesztése az Európai Tanács rendelkezésével összhangban, amely kimondja, hogy biztonsági okokból 2009 júniusának végéig az útleveleknek tartalmazniuk kell a tulajdonos mutatóujjainak lenyomatát is. A digitális fénykép (2006 óta kötelező eleme a dokumentumoknak) után ez a második biometrikus azonosító, amely helyet kap az útlevelekben. Az ujjlenyomatokból létrejövő adatbázist csak a határőrség használhatja. Eközben a hagyományos útlevelekhez hasonlóan Németországban a külföldi menekülteknek kiállított, 2007-ben bevezetett úti okmányok is tartalmazni fogják az utas - elektronikus fényképén túl - két ujjlenyomatát is a beépített New biometric features for the electronic passports of foreigners Fingerprints: Part of the new biometric national passports Two fingerprints in new Italian passport
Litvánia modernizálja bűnügyi nyilvántartását
Július elején Raimundas Palaitis, a litván belügyminiszter bejelentette, hogy sor kerül a bűnügyi nyilvántartás modernizációjára, ezzel a távlati cél az Európai Bűnügyi Információs Rendszerhez (European Criminal Records Information System - ECRIS) történő csatlakozás alapjainak megteremtése. Az elmúlt évben közel 300 ezer papíralapú ügyrögzítés történt, ami egyrészt komoly költséggel járt, másrészt az erkölcsi bizonyítványok kiállítását is lassította. Ez utóbbi az új nyilvántartással a maximális tíz napról pár percre csökkenthető. A részben uniós forrásokból finanszírozott projekt keretében mintegy 2,6 millió eurót
Hálózat a jövő egészségügyéért
Hét ország tizenhárom intézménye vesz részt abban a virtuális pszichológiai hálózatban (Virtual Physiological Human Network of Excellence - VPH NoE), amelynek célja, hogy kidolgozza a jövő prediktív, számítógépes modelleken alapuló, páciensközpontú egészségügyi ellátásának koncepcióját. A hálózat akadémiai, klinikai és iparági kutatókat köt össze, és az Európai Unió Hetedik Keretprogramján keresztül mintegy 72 millió eurós támogatásban részesül. A projekt alapja az emberi szervezet teljes modellezése és szimulációja, valamint a folyamatosan növekvő tudás gyűjtése a jobb diagnózisok A Virtual Physiological Human will enhance healthcare services E-kormányzati szolgáltatások integrálása uniós forrásokból Romániában
EU-forrásokból kívánják egységes platformra helyezni a román elektronikus közszolgáltatásokat. A „Platform for the integration of e-government services in the National Electronic System (SEN)" névre keresztelt projektet, amelynek célja, hogy egyablakos hozzáférést nyújtson (valamennyi uniós tagállam lakói és cégei számára is) a román e- közszolgáltatásokhoz, az információs szolgáltatásokért felelős hivatal (ASSI) koordinálja, a tervezett költsége pedig 469 ezer euró. EU funds the ‘Platform for the integration of e-government services in the National Electronic
Olaszország: kiberbűnözés elleni harc és új e-közbeszerzési adatbázis
A kiberbűnözés visszaszorítására szakosodott hivatal kezdte meg működését Olaszországban június végén. A Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche) célja, hogy megelőzze és kezelje az ország kritikus infrastruktúráját célzó, a kommunikációs eszközökön keresztül érkező támadásokat. A központ hatásköre kiterjed a minisztériumokra, a kormányhivatalokra, a nemzetközi kapcsolatokért felelős, az igazságügy, a védelem, a pénzügy, a szállítás, az energiaellátás és az egészségügy területén működő intézményekre, valamint a nagyobb önkormányzatokra is. Eközben Toszkánában online adatbázist indítottak a közbeszerzések megkönnyítése érdekében. A rendszer közel négymillió, a kormányzati beszerzésekkel kapcsolatos (szabályok, prioritások, rendezési tervek stb.) technikai dokumentumot tartalmaz. National cyber crime centre comes to life Tuscany: a new procurement database now available online
Képzések Máltán és Észtországban
„Gyerünk” néven program indult Észtországban, amelynek célja, hogy 100 ezer ember számára nyújtsanak informatikai képzést, illetve 50 ezer újabb családot lássanak el internetkapcsolattal a következő három évben. A program a képzés mellett a hardver- felszereltségre és az internetkapcsolatra is koncentrál. Eközben Máltán gyermekeket célzó oktatási program indult, melynek keretében ingyenes képzést nyújtanak 5-10 éves gyermekek számára, 55 helyszínen Málta-szerte. A várakozások szerint legalább 5000 nebuló érdeklődik majd a program iránt. (Óvodások számára pedig internethozzáférést “Come Along!” project to provide computer training to 100 000 people
Fejlett távgyógyászati megoldás kötheti össze Európa kórházait
Malagában a TERENA Network Conference keretében június elején első alkalommal sikerült egy norvég, egy spanyol és egy olasz kórház összekapcsolása egy olyan távgyógyászati rendszer segítségével, amely lehetővé teszi a jó minőségű, valósidejű diagnosztikai adatok (leletek, képek) megosztását, műtéti, oktatási, vagy diagnosztikai céllal. A páneurópai GÉANT akadémiai hálózat segítségével megvalósult kezdeményezéssel a cél az volt, hogy bemutassák a távgyógyászatban rejlő lehetőségeket. Az új, nagyobb kapacitású hálózatok révén megoldható a hasonló megoldásokat eddig ellehetetlenítő rossz képminőség és drága Advanced telemedicine system links European hospitals Elektronikus számlázás Dániában
Valamennyi dán kisvállalkozásnak megvan a lehetősége arra, hogy elektronikus dokumentumokat (elsősorban számlát) bocsásson ki a közszférával történő kapcsolattartás során, a NemHandel nevű rendszer alkalmazásával. A NemHandel révén (amely a költséges és bonyolult elektronikus számlázást a kisvállalkozások számára is elérhetővé teszi) a jövőben a vállalatok egymás közötti kereskedésében is szerepet kaphat a biztonságos elektronikus dokumentumküldő rendszer, amelyen keresztül jelenleg 33 ezer cég küld Companies increasingly use NemHandel for electronic invoicing
Cirill és görög betűk az .eu domain alatt
Az Európai Unió elfogadta azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamok internet-használóinak és a cégeknek, hogy az .eu domain alatt saját nyelvükön (azaz az EU 23 hivatalos nyelvén, beleértve a cirill és a görög betűket használókat is) regisztráljanak címet. A három éve bevezetett .eu felsőszintű domain az elmúlt időszakban az európai identitás egyik fontos kifejezőjévé vált. Cyrillic and Greek characters to be displayed under .eu domains
Biometrikus útlevelek Franciaországban
Franciaországban június végén megkezdték az új, biometrikus útlevelek kibocsátását. Egyelőre nem minden településen érhetők el a biometrikus útlevelek, a honpolgároknak érdeklődniük kell az illetékes önkormányzatnál, hogy hozzájuthatnak-e már az új okmányokhoz. Az új típusú útlevelek érvényessége tíz, a 18 esztendős kor alatti fiatalok Biometric passports widely introduced in France
Málta: internet óvodásoknak
Máltán a kormányzat 1670 óvodás számára kíván internetelérést biztosítani egy új projekt keretében. A két minisztérium és az Információtechnológiai Hivatal kezdeményezéséhez 11 általános iskola már létező infrastruktúráját használják fel. Az elmúlt év során a máltai kormányzat 2 millió eurót fordított az általános és középiskolák komputerellátottságának Internet access available in Nursery Schools
A technológia felemeli a felsőoktatást
Az Egyesült Királyságban új munkacsoportot hoznak létre, amelynek elsődleges feladata az ország felsőoktatásának fejlesztése lesz. A British Library igazgatója vezette, IKT-cégek képviselőiből és az egyetemi szférához tartozó szakemberekből álló team által készítendő stratégia középponti eleme a – remények szerint - világszínvonalú távoktatás lesz. Technology to enhance Britain’s Higher Education Modernizációs projektek elismerése
Franciaországban „Állami reform” díjjal tüntették ki azokat a kezdeményezéseket, amelyek a legeredményesebben valósítottak meg modernizációs törekvéseket. Összesen 36 jelölt közül választották ki a 3 győztest: az Igazságügyi minisztérium - a bíróságok munkáját felgyorsító - videokonferencia projektjét, Alpes-Maritimes megye távgyógyítási kezdeményezését, valamint egy kórházakat tömörítő közhasznú társaság 30 millió eurós megtakarítást Winners of the “State Reform” awards presented
Belga sikerek
Belgiumban zökkenőmentesen zajlik a 12 év alatti gyermekek azonosítására szolgáló elektronikus személyi igazolvány bevezetése. A kártyákból több mint 115 ezret bocsátottak ki, emellett már közel kétezer szülő aktiválta a kártya chipjét az Allo Parents weboldalon: itt regisztrálhatják azokat a telefonszámokat, amelyeken a gyermekek esetleges eltűnése (megtalálása) esetén értesíthetik őket. Komoly sikere van Belgiumban az e-adózásnak is: idén már több mint 1,7 millió adóbevallás New Kids-eID cards gain momentum across Belgium Tax-on-Web application proves increasingly popular
Szabványosítás, Fehér Könyv, nyilvános vita
Az Európai Bizottság által kiadott „Az IKT-szabványosítás modernizálása az Európai Unióban – Az előttünk álló út” című Fehér Könyvből kiderül: az IKT-szabványosítás környezete drámaian átalakult az elmúlt évtizedben. Az Unió kormánya nyilvános konzultációt indított a témában, amelyben arra várja a hozzáértők véleményét, hogy az említett változások után milyen lépések, intézkedések szükségesek. A konzultáción egy kérdőív kitöltésével lehet részt venni, szeptember 15-ig várják a hozzászólásokat. A kérdőív az alábbi címen érhető el: Commission consults the public on the modernisation of ICT standardisation
A bürokrácia ellen
Még az online véleménynyilvánításnál maradva: Franciaországban egy új kezdeményezés révén mindenki javaslatot tehet arra vonatkozóan, hogyan lehetne az adminisztrációt csökkenteni. Azcímen található weboldalra mindenki megírhatja ötleteit, illetve kommentálhatja a mások által beküldött véleményeket, szavazhat Online opinions on how to simplify administrative procedures Bizottsági közleményt magyarázó háttéranyag
2008 novemberében jelent meg az Európai Bizottság által elfogadott „A betegek, egészségügyi rendszerek és a társadalom számára előnyös távorvoslásról szóló közlemény”. A dokumentum egy sor intézkedést vázolt fel, amelyek a telemedicina-szolgáltatások mind szélesebb körű alkalmazását hivatottak elősegíteni. A közlemény kiadását megelőző konzultációs folyamat részleteit taglalja az a háttéranyag, amely idén június 30-án jelent meg. (A témáról bővebben Jogi hírek című rovatunkban olvashatnak.) A munkaanyag megtekinthető a hivatalos sajtóanyag oldalán: Commission launches an explanatory document on telemedicine A betegek, egészségügyi rendszerek és a társadalom számára előnyös távorvoslásról szóló
Kecsegtető szlovén pilot
Szlovénia komoly lépéseket tesz az egységes, egyablakos e-kormányati felület megvalósítása felé. Egy új projekt keretében néhány, a pilotban részt vevő önkormányzat online ügyintézési felületét integrálják az E-uprava (http://e-uprava.gov.si) kormányzati portálba. A hosszú távú cél, hogy az állampolgároknak elegendő legyen egyszer belépniük egyetlen internetes felületre, és minden kormányzati és önkormányzati ügyintézést el is First pilot municipalities enter national eGovernment portal
Színes e-kormányzat
Az e-kormányzat sokoldalúságát remekül mutatja, hogy az elmúlt néhány hétben is számos olyan (ön)kormányzati weboldal indult, amelyek nem a kormányportálokon „megszokott” ügyintézési szolgáltatásokat nyújtják, ám adott esetben rendkívül hasznos/fontos tudnivalókhoz juthatnak hozzá általuk az állampolgárok. Remek példa erre az Egyesült Királyságban indított weboldal, amelynek célja a garázdaság, vandalizmus, zaklatás és hasonló antiszociális tevékenységek elleni küzdelem. Eklatáns példa az a francia webhely is, amely a fürdővizek minőségéről kínál valósidejű információt. Weboldal az antiszociális jelenségek ellen Real time online information on bathing water quality Launch of the Anti-Social Behaviour (ASB) website
E-szavaztak az észtek
Több mint 58 ezer ember, a választásra jogosultak 15 százaléka az interneten adta le voksát Észtországban a júniusi EP-választásokon. Az online szavazást választók e-személyi igazolványuk – és a megfelelő kártyaolvasó – használatával voksolhattak. Az e-szavazók módosíthattak voksukon: abban az esetben, ha meggondolták magukat, választhattak másik jelöltet, ám ekkor természetesen az előzőleg leadott szavazat érvénytelenné vált. OSS-hírek

Tizenháromból kilenc
A tizenhárom holland minisztériumból kilencnek (azaz kétharmaduknak) van a nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos stratégiája. A lemaradó négy is a közeljövőben tervezi ilyen dokumentum létrehozását. A stratégiák alkotásával és elfogadásával a holland minisztériumok elindultak az OSS-migráció rögös, de kifizetődő útján. Hollandia ezzel a közös fellépéssel az első ország a világon, ahol a kormányzati politika bevezetését egyöntetű A holland szakértők nem is a nyílt forráskódú szoftverek bevezetését tartják a legfontosabbnak, hanem a nyílt szabványok elfogadását és integrálását. A holland OSS kompetenciaközpont képzésekkel támogatja a minisztériumok döntéshozóinak stratégia- A minisztériumokban jelenleg körülbelül 200 nyílt forráskódú alkalmazást használnak, a legnépszerűbbek az operációs rendszerek, adatbázis-kezelők és a webszerverek. Two-thirds of ministries have an open source strategy
Visszaforgatott nyereség
A lengyel megyeszékhely, Jaworzno összes iskolája lecseréli szoftvereit nyílt forráskódú szoftverekre. Ez a változás 27 iskola 533 számítógépét érinti. A város évente kb. 680 ezer eurót költ licencdíjakra, az OSS-migráció a költségeket kétharmadával csökkentené összességében. A megtakarított pénzt visszaforgatják majd, ugyancsak az iskolákra költve, bővítik az intézmények számítógépparkját. Jaworzno moves schools to open source desktops
Lett érdeklődés
A lett szakemberek nyílt forráskódú e-mail- és csoportmunka-szoftver kormányzati integrálása iránt érdeklődnek. A felkért szakemberek szakszemináriumon prezentálják véleményüket, de már előre látható, hogy (az üzleti szférából vett működő példákat felsorakoztatva) biztatni fogják a kormányt az új lehetőségek igénybevételére. Ministry studying open source for government mail and groupware
Harmonizáció
Az Európa Tanács frissíteni kívánja IT-szabványokkal kapcsolatos politikáját, hogy harmonizáljon a nyílt forráskódú szoftverekkel és szabványokkal. Az új policy- dokumentumot közzé is tették weblapjukon, szeptember közepéig bárki hozzászólását, megjegyzését örömmel fogadják. A terület szakemberei példaértékű megoldásnak tartják mind a harmonizáció iránti igényt, mind pedig a közösségi tudásgyűjtést is. Az Európa Tanács a harmonizáció során kiemelten foglalkozik a szerzői jogok kérdésével, ezt tartják a IT standards policy should accommodate open source Jogi hírek

ACCESS-IT díj
Az ACCESS-IT díjra augusztus 25-ig lehet jelölni azokat a szervezeteket, amelyek infokommunikációs eszközök és szolgáltatások fejlesztésével foglalkoznak annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő állampolgárok és az idősek számára jobb életminőséget A szervezők az idén másodízben hirdették meg a díjat. A díj kiírásának célja többek közt az is, hogy a fogyatékkal élők, az idősek és a környezetük, így az ápolók, a családjuk, a szakemberek megismerjék azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek segítségével A díjakat négy kategóriában osztják: 1. ACCESS-IT@Home: Olyan infokommunikációs technológián alapuló kezdeményezéseket, termékeket és szolgáltatásokat díjazzák, amellyel önálló életet élhetnek az idősek és a 2. ACCESS-IT @Work: Olyan infokommunikációs technológián alapuló kezdeményezéseket, termékeket vagy szolgáltatásokat díjazzák, amelyek segítik az időseket és fogyatékkal élőket, hogy önállóan tudjanak dolgozni. 3. ACCESS-IT@Learning: Ezt a díjat olyan kezdeményezés, termék vagy szolgáltatás nyerheti el, amely hatékony, elérhető és használható tudást nyújt az időseknek és a 4. [email protected]: Ezt a díjat olyan kezdeményezés, termék vagy szolgáltatás kaphatja, amelyik támogatja a 2.0 webes szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A jelöléseket kizárólag online lehet beküldeni. A díjak odaítélése során szempont a relevancia, a hatás, a nyílt forráskód és az érvényesíthetőségi szint. Az ACCESS-IT kezdeményezője két nonprofit szervezet, az e-ISOTIS (www.e-isotis.org) és az AbilityNet (www.abilitynet.org.uk), mindkét szervezet célja, hogy az infokommunikációs technológia mindenki számára elérhető legyen. Európai Bizottság: munkaanyag a távorvoslásról
Június 30-án a Bizottság munkaanyagot tett közzé, a „A betegek, egészségügyi rendszerek és a társadalom számára előnyös távorvoslásról szóló közlemény”-hez kapcsolódóan. A munkadokumentum információval szolgál a távorvoslásban rejlő lehetőségekről, valamint egyes példákon keresztül bemutatja, hogy a telemedicina szélesebb körű használata, az egészségügyi szolgáltatások során használt infokommunikációs technológiák hogyan hatnak a betegek, az egészségügyi ellátás és a társadalom egészére. A cél megvalósítása érdekében a prioritás a bizalom kiépítésén és a távorvoslási szolgáltatások elfogadásán, a jogi környezet tisztázásán és a piac fejlesztésének A jelentés kimondja, hogy a távorvoslási szektor nem fejlődik olyan sebességgel, mint az elvárható lenne. A jelentés célja, hogy a tagállamok szélesebb körben használják ki a távorvoslásban rejlő lehetőségeket.
Szabványosítás, Fehér Könyv, nyilvános vita
Az Európai Bizottság által kiadott „Az IKT-szabványosítás modernizálása az Európai Unióban – Az előttünk álló út” című Fehér Könyvből kiderül: az IKT-szabványosítás környezete drámaian átalakult az elmúlt évtizedben. Az Unió kormánya nyilvános konzultációt indított a témában, amelyben arra várja a hozzáértők véleményét, hogy az említett változások után milyen lépések, intézkedések szükségesek. A konzultáción egy kérdőív kitöltésével lehet részt venni, szeptember 15-ig várják a hozzászólásokat. A kérdőív az alábbi címen érhető el: Commission consults the public on the modernisation of ICT standardisation Javaslat annotációra
Az angliai Közszektori Információ Tanácsadó Testület beszámolója az elmúlt évben
végzett munkájáról
A modern kormányzati tevékenységben egyre nagyobb szerepet játszik a közszektor adatainak kezelése, megosztása a nyilvánossággal, újrahasznosítása üzleti és nem-üzleti Az angol kormány számos kezdeményezésben foglalkozott ezzel, sőt külön testületet állított fel a vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység támogatására: létrejött a Közszektori Információ Tanácsadó Testület (Advisory Panel on Public Sector Information). • Tanácsadás a miniszterek számára: a közszektorral kapcsolatos információk újrahasznosításával hogyan lehet az információgazdaság területén új lehetőségeket • Tanácsadás a közszektorral kapcsolatos információ kezelését irányító kormányzati testületek számára: a közszektor információihoz való hozzájutás feltételei legyenek összhangban az információgazdaságban bekövetkező változásokkal, kialakuló irányzatokkal. • A közszféra információinak újrafelhasználását szabályozó rendelkezés (Re-use of Public Sector Information Regulations 2005) által lehetővé tett panaszok vizsgálata, és - az ezekből levonható tanulságok alapján - tanácsok a szabályozás változtatására. A 2008-2009-es beszámoló legfontosabb témái: A testület állásfoglalásai. Három fontos dokumentumot véleményeztek: • Models of Public Sector Information Provision via Trading Funds. A Cambridge-i egyetem kutatóinak közgazdasági elemzése a közszektor információit kezelő Kereskedelmi Alapokról (trading funds, speciális jogállású angol kormányzati szervezet, amelynek költségvetésének meghatározott része üzleti tevékenységből származik, nagyjából a magyar közhasznú társaságnak megfelelő forma); az általuk nyújtott információért kérhető ár megszabásának • Az Európai Bizottság által kezdeményezett felülvizsgálat a 2003/98/EK irányelvről. A jelentést végigolvasva betekintést kapunk a közszféra információinak hasznosításában Advisory Panel on Public Sector Information Advisory Panel on Public Sector Information: 2008-09 Annual Report 2009. július, Ministry of Justice és Advisory Panel on Public Sector Information Models of Public Sector Information Provision via Trading Funds Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK: A közszféra információinak további felhasználása – a 2003/98/EK irányelv felülvizsgálata. Comission Staff Working Document. Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the re-use of Public Sector Information – Review of Directive 2003/98/EC – [COM(2009) 212 final] The United Kingdom Report on the Re-Use of Public Sector Information 2009 Power of Information Taskforce Report - February 2009
Kormányzati csiripelés
Twitter mindenütt. A híreket olvasva ma már ritkán fordul elő, hogy nem ütközünk új információba a Twiterrel kapcsolatban. Nem kivétel ez alól a közigazgatás sem. Nemrégiben megjelent egy angol kormánytisztviselő által összeállított kalauz ebben a tárgyban. Precízen összeállított sillabusz arról, hogy mi ez az új kommunikációs eszköz, mire használható, hogyan kell használni, mik az előnyei és a hátrányai – természetesen mindez a közigazgatás Template Twitter Strategy for Government Departments Government publishes Twitter rules of engagement Kormányzati csiripelés: kötelező és hatékony Magyar vonatkozású e-kormányzati hírek

AZ EPRACTICE.EU OLDALON MEGJELENT, MAGYARORSZÁGGAL KAPCSOLATOS HÍR:
Tájékoztató az elektronikus fizetés megvalósításáról
További hírek Magyarországról:


Bírságbejelentő honlapot indított a kormány
Civil együttműködés az információs társadalomért Az elektronikus úton tett feljelentés is feljelentés, úgy is kell kezelni Google Mapsen nézhetjük, hogy épül csodaország Gyorsabb, egyszerűbb ügyintézés, olcsóbb eljárások - Az elmúlt hónapok Interneten is hívható a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ Internetes alkalmi munkavállalás 2010-től Kevés magyarnak van európai betegbiztosítási kártyája Lehetővé vált a telefonos ügyintézés az APEH-nál Meglátszik a válság az APEH bevételein Milliók az innovatív körjegyzőségért Módosítás előtt az elektronikus árverési rendszer Nagyszabású informatikai fejlesztés 70 baranyai településen Nem tetszik Jórinak, ahogy az állam milliók adataival üzletel Népszerű a köztartozásmentes adózók listája NKH: Új informatikai rendszer a műszaki vizsgáztatásban Új szolgáltatás a felvételi központ honlapján: saját pontszámok Véget érhet a Microsoft monopolhelyzete a magyar közigazgatásban Külföldi hírek magyarul

Biometrikus azonosító minden indiainak
13.700 kilométer hosszú tenger alatti optikai kábel Afrikában Hackertámadás kormányzati portálok ellen Dél-Koreában Internetezési trendek a közép- és kelet-európai térségben Hír

Furcsa tünetek
Angliában a hipochonderek – netán a csalók? – közreműködése révén az új típusú influenzával kapcsolatos információkat szolgáltató webhely csak elvétve érhető el. A napokban ismét hosszú órákra leállt az a weboldal, amelyet a brit kormány indított annak érdekében, hogy az új típusú influenzában esetlegesen érintettek könnyebben be tudják A hatalmas érdeklődés miatt már az előző héten is akadtak problémák: a szolgáltatás egyszerűen nem tud megbirkózni ennyi felhasználóval. A rendszer egy speciális kódszámot ad azoknak, akik a tünetek ellenőrzése után úgy találják, hogy fertőzöttek lehetnek, az azonosítóval pedig fel lehet íratni az orvossal az oltóanyagot. Éppen ez az, ami a The Register szerint visszaélésekre adhat lehetőséget. Hiszen a Tamiflu egyébként tablettánként 10 fontba kerül. Ezért aztán nemcsak a más okokból tüsszögők és a hipochonderek miatt robban le a webhely, hanem – elméletileg nem A túlterhelt időszakokban hibaüzenet várja a webhelyre látogatókat. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kormány által tervezett telefonos forródrót is késik. A lap azzal nyugtatgatja az olvasókat, hogy bár a vírus terjedése felgyorsulhat, ám az influenza nem lesz Események

2009. augusztus 30. - szeptember 2., Szarajevó, Bosznia-Hercegovina
Medical Informatics in a United and Healthy Europe - MIE 2009 2009. augusztus 30. - szeptember 2., Firenze, Olaszország 2009. augusztus 30. - szeptember 2., Linz, Ausztria Eighth international EGOV conference 2009 2009. augusztus 30. - szeptember 3., Linz, Ausztria International Conference on eParticipation – ePart09 2009. szeptember 2-4., Barcelona, Spanyolország 2009 Conference on Electronic Democracy – EDem2009 2009. szeptember 23-25., Athén, Görögország 3rd International Conference on e-Democracy 2009. október 5., Madrid, Spanyolország Impresszum

Hírek, ajánlók: Csótó Mihály, Borovitz Tamás
Hírek egyéb forrásokból: Rab Árpád Jogi hírek: Borovitz Tamás – Csótó Mihály - Rab Árpád

Source: http://www.ekk.gov.hu/hu/ekk/Infoniahirlevelek/ekormhirl2009-13_20090804.pdf

uploads.myschool.lu

La mort en danger de mort La mort est en danger de mort L'évolution des biotechnologies pourrait mettre la mort en danger. Très bientôt l'espérance de vie aura doublé par rapport à ce qu'elle était au début du XX` siècle. La possibilité d'une existence humaine indéfiniment prolongée se dessine à l'horizon. En s'appuyant sur les promesses des cellules souches, sur la régén

Ag20001.pdf

Assemblée Générale : Association « Enfants-Soleil ». L’assemblée générale annuelle de l’Association « Enfants-Soleil » s’est tenue le samedi 2 décembre 2000 au siège de l’Association 24 Challe Pourpre 95610 Eragny sur Oise. La séance a été ouverte à 20 heures. Etaient présents : M. Breban Christian Etaient représentés : M. Quelven Roland Absents non représen

Copyright © 2012-2014 Medical Theses